Nyheter 2019

Toimiva mixaus yrittäjiä helpottamaan  - Soteuttamo ja digi! (Kaakkois-Suomi)

Soteuttamo-verkottamiskonsepti on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden v. 2017 kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki, joka edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä.

Seuraava steppi oli Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden yhteistyökumppaneiden päivittämä Soteuttamo 2.0 -kiertue eli maakunnallisten tilaisuuksien sarja, joka järjestettiin vuosina 2018-2019. Näiden jatkumona saimme Kaakkois-Suomeen vetovastuun valtakunnallisesta hankkeesta, jonka avulla toteutettiin eri puolella Suomea kaikille avoimet DIGI-Soteuttamot sekä pk-toimijoille kohdennetut syventävät Digi-illat ja DigiTrainer -palvelu (konsultointi). Kaakkois-Suomessa tilaisuuksia järjestettiin syksyllä 2019 Lappeenrannassa ja Kotkassa.

Valtakunnallinen hanke tarjosi luentoja ja asiantuntija-apua digiratkaisujen käyttöönotossa

- DIGI-Soteuttamo tarjoaa uusia menetelmiä ja digitaalisia keinoja liiketoiminnan näkyvyyteen, markkinointiin ja tuotantoon. DIGI-Soteuttamoja järjestettin kaikkiaan 17 kappaletta, ja  ne olivat osa työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamaa SOTEHY –DigiSilta -hanketta, joka on räätälöity nimenomaan sosiaali,- terveys- ja hyvinvointialan (SOTEHY) toimijoille, selventää  Digisilta-hankkeen projektipäällikkö Mikko Hannula Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Hankkeeseen halusi lähteä mukaan kaikki Suomen 15 ELY-keskusta, joiden tarjoama alueellinen virkatyö ja asiantuntemus oli hankkeen menestymisen tae.

Sotehy-toimijoille tarjottiin tietoa ja työkaluja, esimerkiksi DIGI-Soteuttamoissa siitä, miten markkinointia ja liiketoimintaa voidaan kehittää digitaalisilla ratkaisuilla. Lisäksi järjestettiin syventäviä Digi-iltoja pienimmille ryhmille pk-toimijoiden itse nostamiensa toiveiden mukaan. Palveluun hakeneille pk-toimijoille tarjottiin myös DigiTrainer-tehovalmennusta helpottamaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Palvelut olivat maksuttomia sotehy-toimijoille.

Jatkoa on luvassa!

Soteuttamot jatkuvat myös vuonna 2020. Sitran kehittämät Soteuttamo- ja Sote-kiihdyttämö -konseptit siirtyivät kesän ja syksyn 2019 aikana Sitralta DigiSilta -hankkeen myötä ELY-keskuksien tuottamaksi palveluksi ja Soteuttamo -tuotemerkin käytöstä sekä Soteuttamo.fi -sivuston sisällöistä vastaa alueelliset ELY-keskukset.

Soteuttamot ovat vakiinnuttaneet paikkansa alan toimijoiden kohtaamispaikkoina ja Soteuttamojen ympärillä on tehty varsin onnistuneita SOTEHY –toimialoille kohdennettujen palveluiden kokeiluja.
- Kaiken taustalla on kuitenkin halu vahvistaa ja kehittää SOTEHY -ekosysteemin elinvoimaisuutta ja siten auttaa eri toimijoita kohtaamaan toisiaan yli toimialarajojen. Yhdessä ja yhteistyöllä voimme tuottaa Suomeen entistäkin parempia palveluja ja mahdollistaa kaikkien toimijoiden osaamisen hyödyntäminen. Kaikkia tarvitaan, toteaa Mikko Hannula.


- Maakunnalliset Digi-Soteuttamo tilaisuudet koettiin erittäin tarpeellisina tiedon ja verkottumisen välineinä, ja tilaisuuksien toivotaan jatkuvan, kertoo hankinta-asiantuntija Tarja Kähärä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.  Kähärän mukaan vuoden 2020 Soteuttamojen teemoiksi SoTeHy-palveluntuottajat toivovat digipalveluosaamisen lisäksi tietoa SoTen tulevaisuuden näkymistä, kumppanuusmalleista, palvelumuotoilusta ja markkinoinnista.

                                     
                                 

                                  Johanna Karnaattu, Kotkan Jelppiskoti Oy ja hankinta-
                                  asiantuntija Tarja Käharä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.- Minna Niukkanen
Kuvat: Sanna Lindqvist

 

    
 


Uppdaterad