Nyheter 2019

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 224 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 61 300, vilket är 7 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 86 200, dvs. 2 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 700 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 26 700. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 67,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning  var arbetslöshetsgraden i oktober 6,2 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 65 100 nya lediga jobb, dvs. 8 000 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 120 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 17 100 fler än för ett år sedan.

Läs mera:


Uppdaterad