Nyheter 2019

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 lupaa valoa tienpitoon vuodelle (Kaakkois-Suomi)


       


Valtioneuvosto antoi 7. lokakuuta eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Kaakkois-Suomen tienpidon näkökulmasta talousarvioesitys näyttää kuluvaan vuoteen verrattuna hyvin positiiviselta. Perusväylänpitoon esitetty merkittävä tasokorotus mahdollistaa sen, että tieverkon korjausvelka ei ensi vuonna kasva ja saattaa jopa kääntyä hienoiseen laskuun.

Pääteiden nykyinen kuntotaso voidaan varmasti turvata ja myös päätiestön ulkopuolisen päällystetyn tieverkon kuntoon voidaan nyt panostaa. Ilahduttavaa on myös se, että pitkään rahoituspäätöstä odottanut ongelmallinen ja vaarallinen Myttiömäen kohta valtatiellä 13 on nyt saamassa rahoituksen.

Talvihoitoa tehostetaan

Tiestön talvihoitoon tehtiin lisäpanostusta jo viime vuodenvaihteessa, kun päätiestön talvihoitoon ohjattiin lisärahoitusta. Vaikutukset näkyivät nopeasti erityisesti raskaan liikenteen toimijoiden antamana edellisvuotta positiivisempana palautteena. Talvihoitoa tehostetaan edelleen talousarvioesityksen osoittamalla lisärahoituksella.

Tehostamistoimet näkyvät vääjäämättä liukkaudentorjuntamateriaalien käytön lisääntymisenä. Pohjavesien tilaa teiden varsilla seurataan systemaattisesti ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin varaudutaan reagoimaan nopeasti.

                               

Yksityisteiden peruskorjauksiin lisäpanostus

Yksityisteiden peruskorjausmäärärahoihin on tulossa korotus. Tämä on hyvä suuntaus erityisesti metsäteollisuuden puuhuollon näkökulmasta. Lisärahoitustarvetta tulee myös sen seurauksena, että vuoden 2019 alussa voimaan tullut uusi yksityistielaki toi rahoitusmahdollisuuden piiriin joukon uusia yksityisteitä.

                            

Hallitusohjelma lupaa jatkoa

Talousarvioesityksen mukainen perusväylänpidon ja yksityistierahoituksen tasokorotus on kaikkiaan erittäin positiivinen ja tarpeellinen asia, jonka jatkuvuus on tärkeää myös tulevina vuosina. Hallitusohjelmassa se luvataan ainakin tulevalle nelivuotiskaudelle.

Myös ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Parlamentaarinen ohjausryhmä on asetettu ja aloittanut työnsä. Ryhmään on kutsuttu edustus kaikista eduskuntaryhmistä. Ryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja sen varapuheenjohtajana toimii eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen. Lisäksi Kaakkois-Suomen kansanedustajista ohjausryhmän jäseninä ovat Sheikki Laakso ja Ari Torniainen. Suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. 
Pitkäjänteisellä yli hallituskausien ulottuvalla 12-vuotisella suunnitelmalla varmistetaan, että liikennejärjestelmän kehitys on ennakoitavaa niin ihmisten, yritysten, kuntien kuin julkisen sektorin näkökulmasta.

Suunnitelmassa käsitellään liikenneverkon lisäksi muun muassa henkilö- ja tavaraliikennettä sekä liikennejärjestelmää tukevia toimintoja, kuten viestintäverkkoja, liikenteen ohjausta ja palveluita sekä tiedon hyödyntämistä. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen toimenpideohjelma ja valtion rahoitusohjelma.

Vt 15 Kotka - Kouvola - Tieverkon kehittämisen kärkihanke

Kaakon tieverkon kehittämisen ykköskohde on nyt valtatie 15 Kotkan ja Kouvolan välillä. Alueen kehittämisen kannalta on toivottavaa, että tämä hanke priorisoituu 12-vuotisen ohjelman kärkihankkeiden joukkoon

Tieverkon alueellisten investointien kärkihankkeet kaakossa

Toteuttamisvalmius 2020-2021 rahoituksen salliessa:

 • Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä, Kotka
 • Vt 13 Myttiömäen kohta, Savitaipale
 • Vt 6 Hevossuo - Nappa (Korian kohta)
 • Mt 3864 (Ylämaantien) parantaminen välillä Sipari - Pulsa, Lappeenranta
 • Mt 354 Inkeroistentien kevyen liikenteen väylä
 • Kt 62 Imatra – valtakunnan raja kevyen liikenteen väylä
 • Mt 370 (Valkealan väylän) kevyen liikenteen väylän rakentaminen Ravikylän kohdalle, Kouvola
 • Mt 409 kevyen liikenteen järjestelyt, Savitaipale
 • Mt 14871 (Patotie) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Rantaportintie - mt 160 (Karjalantie), Imatra
 • Mt 14821 Kevyen liikenteen järjestelyt välillä Talpionmäentie - Latutie, Lappeenranta
 • Vt 26 kevyen liikenteen väylä välille Husula - Myllykylä, Hamina
 • Mt 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla
 • Mt 14780 (Mätöntie) parantaminen, Lappeenranta
 • Vt 15 kevyen liikenteen väylä välille Jokela-Valkealan kk, Kouvola
 • Mt 3501 ja 14535 kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää
 • Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki - Kuivala, Kouvola.-Teksti: Jyrki Karhula ja Kari Halme

 


Uppdaterad