Nyheter 2019

Vesitilanne Hämeessä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Tulvatilanne yleisesti ottaen näyttää hyvältä. Millään vesistöalueella Hämeen ELY-keskuksen alueella ei ole odotettavissa keskimääräistä suurempia tulvia. Poikkeuksellisen rankat sateet voivat tietenkin muuttaa tilannetta, mutta ennusteissa sellaisia ei näy.

Varsinkin pienien säännöstelemättömien järvien tilanne veden riittävyyden kannalta näyttää ensi kesänä vaikealta. Kuivan kesän jälkeen vesivarastot eivät ole täyttyneet. Kesällä virkistyskäyttö saattaa kärsiä matalista vedenpinnoista.

 

Vantaanjoki

Vedenkorkeudet ovat kohonneet hieman merkittävän tulvariskialueen Riihimäen keskustan vedenkorkeusasemilla (Peltosaari, Paloheimo). Tämänhetkisen tulvaennusteen mukaan noin viikon päähän ajoittuva tulvahuippu ei ole keskimääräistä suurempi. Mikäli säätilassa ei tapahdu muutoksia, ei vahinkoja ole odotettavissa.

Puujoki

Ennusteiden mukaan tulvahuippu ajoittuu huhtikuun ensimmäisen viikonlopun tietämille. Nykyisen ennusteen mukaan jäädään keskimääräisen tulvahuipun alle Varunteenkosken mittausasemalla. Säästä sekä säännöstelijöiden toimista riippuen vahinkoja ei pitäisi syntyä.

Loimijoki

Ennusteiden mukaan tulvahuippu ajoittuisi tämän viikon lopulle. Veden korkeus Ypäjän mittauspisteellä jää keskimääräisen tulvakorkeuden alapuolelle.

Tammelan Pyhäjärven juoksutus on nyt tarkalla. Pyhäjärvi pitäisi saada nousemaan kesäksi riittävän korkealle järven virkistyskäytön kannalta.

Porvoonjoki

Porvoonjoen Patomäenkosken mittausaseman tulvaennusten huippu ajoittuu ensi viikolle. Ennusteen mukaan jäädään huomattavasti 2004 tulvan tasosta. Vahinkoja ei pitäisi syntyä.

Vanajavesi

Tulvasta ei ole tietoa. Ennusteen mukaan Vanajaveden säännöstelyn ratkaisut Pirkanmaalla ovat olleet oikeita, ja kesäksi päästään tavoitekorkeuteen.

Päijänne

Päijänteen vedenkorkeus on alkanut nousta hiljalleen. Järven vedenpinta on ollut viime kesän jäljiltä tosi alhaalla. Ennusten mukaan vedenkorkeus nousee hiljalleen aina kesäkuulle asti.

 

Pohjavedet

Pohjavedenpinnat ovat laskeneet keväästä 2018 lähtien paikoin jopa yli metrin. Pohjavedenpinnat ovat tällä hetkellä Hämeessä noin 30-40 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella ja paikoin jopa 40 vuotta kestäneen mittaushistorian minimiarvojen alapuolella. Loppuvuodenkaan sateet eivät kääntäneet pohjavedenpintoja nousuun, mutta lumien kevätsulaminen nostaa pohjavesiä ainakin jonkin verran.

 

Lisätietoja:
 

Vesitalousasiantuntija Reijo Seppälä, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 229

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230


Uppdaterad