Nyheter 2019

Vuoden 2020 valintajaksot maaseuturahoituksessa ja lokakuun valintajakson uusia hankkeita (Kaakkois-Suomi)Kuva: © maaseutuverkosto. Kuva: Jyrki Vesa
 

Maaseuturahaston yritys- ja kehittämisrahoituksen haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan jaksoittain. Kehittämishankkeiden valintajaksot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vuonna 2020 päättyvät maalis- ja syyskuun lopussa. Kehittämishankkeiden molemmissa valintajaksoissa voi hakea myös yleishyödyllisiä investointihankkeita. Yritys- ja yritysryhmähankkeissa valintajaksot päättyvät parillisten kuukausien lopussa ja viimeinen valintajakso päättyy lokakuun lopussa. Ohjelmakauden viimeiset rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 lopussa, mutta hankkeita voi toteuttaa vuoden 2022 loppuun saakka.

Lokakuun lopussa 2019 päättynyt kehittämishankkeiden valintajakso oli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ennätyksellisen vilkas. Rahoitusvalinnassa oli 25 hanketta, joista viisi oli alueidenvälistä hanketta. Haettu tuki oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Rahoitukseen valittiin 16 hanketta, jotka toteuttavat monipuolisesti alueellisen maaseutusuunnitelman tavoitteita. Esimerkkeinä tässä niistä kolme erityyppistä hanketta:

Lappeenrannan kaupungin Metalliverkostosta elinvoimaa -hankkeessa luodaan Etelä-Karjalan metalliyritysten keskinäisen yhteistyön tiivistämiseksi ja metallialan tunnettuuden lisäämiseksi alueelle yrityslähtöisesti toimiva yhteistyöverkosto. Tarkoitus on kirkastaa ja uudistaa metallialan brändiä ja tuoda sen vahvuuksia esille sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja osaajapulaan.

Suomen Metsäkeskuksen Kaakon puurakentaminen kasvuun - hankkeessa tavoitteena on saada alueen puualan yritykset ja rakennusliikkeet sekä kuntapäättäjät yhteisesti osallistumaan puurakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Puurakentamisella on terveysvaikutusten lisäksi mahdollisuus olla suuressa roolissa ilmastotavoitteiden ja työllisyyden parantamisessa alueella.

Imatran kaupungin Hinkua Etelä-Karjalaan -hankkeessa etsitään ja luodaan hyviä käytänteitä maaseudun vähähiiliseksi arjeksi myös muille malliksi jaettavaksi. Maaseudun ilmastoedelläkävijöiksi haetaan perheitä ja henkilöitä, jotka etsivät ja ottavat käyttöön ilmastoa huomioivia elintapoja mm. energiaratkaisujen ja liikkumisen osalta. Hanke tukee osaltaan Etelä-Karjalan hiilineutraali -tavoitteita, Etelä-Karjala valittiin marraskuussa Pirkanmaan kanssa Suomen ensimmäisiksi Hinku -maakunniksi.

Lisätiedot: asiantuntija Jukka Penttilä, puh. 0295 029 077

 


Uppdaterad