Nyheter 2019

Yleisötilaisuus 17.12.2019: Valtateiden 4 ja 9 parantaminen Vaajakosken kohdalla (Keski-Suomi)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tiesuunnitelmaa valtateiden 4 ja 9 parantamisesta Haapalahden ja Kanavuoren välillä.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään tiistaina 17.12.2019 klo 17 - 19.30 yleisötilaisuudessa Vaajakosken yhtenäiskoululla, osoitteessa Savonmäentie 4 Vaajakoski. Tilaisuudessa on mahdollisuus antaa suunnittelijoille palautetta.

Tänä vuonna kesän ja syksyn aikana on tehty maastomittauksia ja pohjatutkimuksia.  Nyt tekeillä oleva tiesuunnitelma tarkentaa vuonna 2018 hyväksytyn yleissuunnitelman ratkaisuja.

Tiesuunnitelman laadinnassa on tekeillä tarkistuksia useissa eri kohteissa, joista merkittävin on tien pinnan korkeustason muutos Haapalahden ja Varassaaren välillä.

Tavoitteena liikenteen sujuvuus ja turvallisuus

Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla on osa tärkeää valtakunnallista ja kansainvälistä päätieyhteyttä pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen. Tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Samalla tieosuudella kulkeva valtatie 9 on tärkeä osa itä-länsisuuntaista poikittaisyhteyttä.

Valtatie 4 suunnitellaan Vaajakosken kohdalla Varassaaren kautta kulkevaan uuteen maastokäytävään välillä Haapalahti - Kanavuori. Uusi valtatie rakennetaan moottoritieksi. Haapalahden nykyistä suuntaisliittymää parannetaan rakentamalla uudet rampit Vaajakosken ja Sulunperäntien suuntaan.

Kanavuoreen valtateiden 4 ja 9 liittymään rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä. Valtatie 9 parannetaan suunnittelualueella 2+2 kaistaiseksi ja valtatielle rakennetaan Mustaniemen eritasoliittymä ja olemassa oleva Ruokosaaren eritasoliittymä puretaan.

Palautekanava

Suunnitelmasta voi antaa palautetta karttapalautejärjestelmän kyselyn (avautuu 17.12.) kautta osoitteessa 

https://app.maptionnaire.com/fi/7586/

 

Hankkeen sivut  Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla (www.vayla.fi)

 


Uppdaterad