Waltti

Waltti är ett resekort inom kollektivtrafiken, vars pris är zonbaserat.

För närvarande används Waltti enligt följande:

Långväga Waltti-trafik

Landsortstrafik som ordnas av NTM-centralen i Norra Savolax i Idensalmi, Kuopio, S:t Michel och Joensuu.

Regiontrafik som ordnas av NTM-centralen i Norra Österbotten i Kajanaland.

Lokaltrafik i stadsregioner

Tidtabellerna för städernas lokaltrafik finns på webbplatserna för respektive stads kollektivtrafik.

Tjänsten matka.fi

I reseplaneraren i tjänsten matka.fi kan man söka efter samtliga tidtabeller inom kollektivtrafiken, med undantag av städernas lokaltrafik. Från och med 1 juli ombeds kunderna emellertid att kontrollera utbudet av turer i busstrafiken på marknadsvillkor direkt via trafikidkaren eller någon annan reseplanerartjänst, eftersom dessa uppgifter inte längre fås via tjänsten Matka.fi. Tjänsten upprätthålls av Traficom och finns på:

Annan än Waltti-trafik

Tidtabellerna för den övriga fjärrtrafiken förutom Waltti-fjärrtrafiken finns på Matkahuoltos webbplats och på trafikidkarnas egna webbplatser.

Tidtabellerna för kommunernas interna trafik, med undantag för Waltti-trafiken, skoltransporter och besökstrafik finns på kommunernas webbplatser.

Från regionerna

Matkustaminen ELY-keskuksen Waltti-lipuilla päättyi Jyväskylän ja Hankasalmen välisessä liikenteessä 1.6.2018 alkaen.

Muutos ei koske Jyväskylän kaupungin Waltti-lippuja, niillä matkustaminen jatkuu entisellään yhteysvälillä Jyväskylä-Lievestuore.

TIEDOTE 17.4.2018

Tiedotteessa ilmoitetusta poiketen muutoksesta ei ole voitu lähettää asiakkaille kirjeitä.


 

 


Uppdaterad