Waltti

Waltti är ett resekort inom kollektivtrafiken, vars pris är zonbaserat.

För närvarande används Waltti enligt följande:

Långväga Waltti-trafik

Landsortstrafik som ordnas av NTM-centralen i Norra Savolax i Idensalmi, Kuopio, S:t Michel och Joensuu.

Regiontrafik som ordnas av NTM-centralen i Norra Österbotten i Kajanaland.

Lokaltrafik i stadsregioner

Tidtabellerna för städernas lokaltrafik finns på webbplatserna för respektive stads kollektivtrafik.

Tjänsten matka.fi

I reseplaneraren i tjänsten matka.fi kan man söka efter samtliga tidtabeller inom kollektivtrafiken, med undantag av städernas lokaltrafik. Från och med 1 juli ombeds kunderna emellertid att kontrollera utbudet av turer i busstrafiken på marknadsvillkor direkt via trafikidkaren eller någon annan reseplanerartjänst, eftersom dessa uppgifter inte längre fås via tjänsten Matka.fi. Tjänsten upprätthålls av Traficom och finns på:

Annan än Waltti-trafik

Tidtabellerna för den övriga fjärrtrafiken förutom Waltti-fjärrtrafiken finns på Matkahuoltos webbplats och på trafikidkarnas egna webbplatser.

Tidtabellerna för kommunernas interna trafik, med undantag för Waltti-trafiken, skoltransporter och besökstrafik finns på kommunernas webbplatser.

Från regionerna

Waltti - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

Waltti on vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun perustuva joukkoliikenteen matkakortti. Kesäkuun 2016 alusta alkaen Waltti-matkakortti otettiin käyttöön vaiheittain  Iisalmen, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin kaupunkeihin suuntautuvassa maaseudun linja-autoliikenteessä sekä Iisalmen ja Mikkelin paikallisliikenteessä. Waltti-kortti on käytössä myös Kuopion ja Joensuun kaupunkien paikallisliikenteessä. 

Waltti-liikenteen aikataulu-, reitti- ja  lipputietoja löydät osoitteesta:

www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi


Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT