Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Ympäristön tilan seuranta - Etelä-Savo

Ympäristön seuranta Etelä-Savossa on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Eniten seurataan vesistöjä järvien ja jokien seurantaohjelmien ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa veden laadusta ja sen muutoksista. Säännöllisen näytteenoton avulla seurataan vesien tilaa.

Puruveden tilaa parannetaan hankkeella

Freshabit LIFE IP -hankkeen tavoitteena on varmistaa vesiperintömme säilyttäminen tuleville sukupolville. Etelä-Savon itäosassa sijaitseva Puruvesi on yksi hankkeen kahdeksasta kohdealueesta ja toinen isoista järvikohteista. Puruvedellä painopiste on konkreettisissa vesienhoitotöissä valuma-alueilla viidellä kohdealueella.

Tutustu Freshabit LIFE IP Puruvesi -hankkeeseen tästä:


Uppdaterad