Utvecklingstjänster för företag

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster skapade för SMF-företagens behov som utvecklats under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.

Regional information

Yritysten kehittämispalvelut - Keski-Suomi

ELY-keskusten tarjoaman yritysten kehittämispalvelut tukevat pk-yritysten uudistumista, kasvua ja työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin.

Yritysten kehittämispalvelut löytyvät osoitteesta:
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

 

                                                                                                                                           Päivitetty 1.9.2014

 


Uppdaterad

Genvägar

Mer information om Företagsytvecklingstjänster.

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.