Elinkeinokalatalous

ELY-keskukset edistävät kalatalouden kehittymistä elinvoimaiseksi toimialaksi. Elinkeinokalatalous koostuu kalastuksesta, vesiviljelystä sekä kalan jalostuksesta ja kalakaupasta. Ammattikalastus painottuu rannikolle ja jalostus Etelä-Suomeen. Toiminta on keskittynyt erityisesti kotimarkkinoille.

TIETOA ALUEELTA

Elinkeinokalatalous - Järvi-Suomi

Järvi-Suomen kaupallisen kalastuksen tärkein kohdelaji on muikku. Muita kaupallisen kalastuksen kohteena olevia lajeja ovat mm. kuha, hauki, ahven, made, lahna. Järvi-Suomessa on noin 1000 rekisteröitynyttä kaupallista kalastajaa ja ravustajaa. Perinteistä ruokakalankasvatusta on vähän, mutta kiertovesikasvatus on luonut uusia mahdollisuuksia. Poikaskasvatuksen määrä on suhteellisen vakiintunut. Elinkeinokalataloutta, ml. kalajalostus, markkinointi ja kaupan pitäminen, edistetään tukemalla yritystoimintaa ja keittämishankkeita Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR).


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.