Tehtävät ja toiminta - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia Etelä-Savossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Tehtävät

 • Yrittäjyys ja työllisyys
 • Työvoiman osaamisen kehittäminen
 • Maaseudun kehittäminen
 • Maahanmuutto
 • Ympäristönsuojelu
 • Alueiden käyttö ja rakentamisen ohjaus sekä kulttuuriympäristön hoito
 • Luonnonsuojelu ja –hoito
 • Vesivarojen käyttö ja hoito
 • Ympäristön tilan seuranta
 • Yleisen edun valvonta

Tehtäviä hoidetaan kahdella vastuualueella: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen sekä Ympäristö ja luonnonvarat.

Etelä-Savon ELY-keskuksessa toimii vastuualueista erillisenä yksikkönä työ- ja elinkeinohallinnon palvelukeskus, johon on keskitetty hallinnollisesti työ- ja elinkeinohallinnon puhelinpalvelu (Työlinja) ja Yritys-Suomi-palvelu.

Etelä-Savon  ELY-keskus vastaa EU:n rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Itä-Suomen alueella. Etelä-Savon ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa (7/2014) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät.

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa Etelä-Savon alueella tie- ja liikenneolojen suunnittelutehtävät, tienpidon hankinnat, julkisen liikenteen järjestämisen sekä muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät. Myös Etelä-Savon maahanmuuttotehtävät ja kalataloustehtävät hoidetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen toiminta-alue on Etelä-Savon maakunta.

Viraston toimipaikka on Mikkelissä, Jääkärinkatu 14.

Etelä-Savon ELY-keskuksen neuvottelukunta

Neuvottelukunta tukee Etelä-Savon ELY-keskuksen toimintaa ja käsittelee ainakin ELY-keskuksen tulossuunnitelmaa, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintakertomustan sekä toiminnan kannalta keskeisiä strategisia asioita. Neuvottelukunta tukee myös keskuksen ja kumppaneiden välisen yhteistyön  edistämistä. 

Päivitetty