Etniset suhteet

ELY-keskuksen tehtävänä on edistää etnistä yhdenvertaisuutta.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

 • edistää etnisiä suhteita eli erilaisten väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta Suomessa
 • toimia asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan ja lainsäädännön kehittämisessä
 • tukea maahanmuuttajien järjestötoiminnan kehittämistä
 • tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnalla on seitsemän alueellista neuvottelukuntaa. ELY-keskukset koordinoivat alueellisten neuvottelukuntien toimintaa.

Alueelliset ETNO-neuvottelukunnat ovat:

 • Lapin ETNO
 • Pohjois-Suomen ETNO (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)
 • Pohjanmaan ETNO (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
 • Itä-Suomen ETNO (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)
 • Länsi-Suomen ETNO (Satakunta ja Varsinais-Suomi)
 • Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNO
 • Etelä-Suomen ETNO (Häme, Kaakkois-Suomi ja Uusimaa)

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Etniset suhteet - Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla toimii yhteinen Pohjanmaan alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan uusi toimikausi on 2020-2024. Lisätietoja (mm. kokoonpano) alla olevasta perustamistiedotteesta:

Lisätietoja:
Pohjanmaan alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan koordinaattori:
Kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö Emine Ehrström, Pohjanmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 028 684


Päivitetty