Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen

ELY-keskukset huolehtivat osaltaan julkisen henkilöliikenteen palveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset sen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Julkisen henkilöliikenteen järjestämistä säätelevät EU:n asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä laki liikenteen palveluista.

ELY-keskukset määrittelevät julkisen henkilöliikenteen tavoitteellisen palvelutason yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja hankkivat liikennepalveluja. ELY-keskukset hoitavat myös julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostojen ja kehittämisen valtion rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

Julkisen henkilöliikenteen tarpeet huomioidaan kaikessa liikenteen suunnittelussa. Tavoitteena on pysäkkien varustelun parantaminen ja teiden talvihoidon kehittäminen liikenteen tarpeet huomioiden sekä matkaketjujen toimivuuden edistäminen parantamalla liityntäpysäköintiä ja yhteyksiä pysäkeille.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenne - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

ELY-keskus huolehtii osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja määrittelee toimivaltaisena viranomaisena joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimivaltaisina viranomaisina ovat alueella ELY-keskuksen lisäksi Joensuun, Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, jotka vastaavat  alueensa palvelutason määrittelystä ja toteuttamisesta huomioiden myös seudulliset palvelutarpeet ja -määrittelyt. Vuoden 2012 alusta Joensuun toimivalta-alueeseen ovat kuuluneet myös Kontiolahden ja Liperin kunnat ja Kuopion toimivalta-alueeseen Siilinjärven kunta.

Waltti-joukkoliikenne

Waltti on joukkoliikenteen matkakortti, joka perustuu vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun. Kesäkuun 2016 alusta alkaen Waltti otettiin vaiheittain käyttöön Iisalmen, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin kaupunkeihin suuntautuvassa maaseudun linja-autoliikenteessä.

Paikallisliikenteissä Waltti-kortti on käytössä Kuopiossa, Joensuussa, Iisalmessa ja Mikkelissä.

AIKATAULUT

Itä-Suomen Waltti-liikenteen aikataulu-, reitti- ja  lipputietoja löydät osoitteesta
www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi

Matka.fi -palvelun reittioppaasta voi hakea kaikkia joukkoliikenteen aikatauluja lukuun ottamatta kaupunkien paikallisliikennettä. Palvelu on Traficomin ylläpitämä:
matka.fi

Muun kuin Waltti-kaukoliikenteen aikataulut löytyvät Matkahuollon aikataulupalvelusta ja liikenteenharjoittajien omilta internet-sivuilta.
Matkahuolto

Joukkis-joukkoliikenne

Tietoa Iisalmen ja Kuopion välisen joukkoliikenteen linja-autovuoroista ja Joukkis-matkakortista löytyy osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/joukkis/


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Oikopolut

Ehdotusapuri.

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.