Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen

ELY-keskukset huolehtivat osaltaan julkisen henkilöliikenteen palveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset sen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Julkisen henkilöliikenteen järjestämistä säätelevät EU:n asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä laki liikenteen palveluista.

ELY-keskukset määrittelevät julkisen henkilöliikenteen tavoitteellisen palvelutason yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja hankkivat liikennepalveluja. ELY-keskukset hoitavat myös julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostojen ja kehittämisen valtion rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

Julkisen henkilöliikenteen tarpeet huomioidaan kaikessa liikenteen suunnittelussa. Tavoitteena on pysäkkien varustelun parantaminen ja teiden talvihoidon kehittäminen liikenteen tarpeet huomioiden sekä matkaketjujen toimivuuden edistäminen parantamalla liityntäpysäköintiä ja yhteyksiä pysäkeille.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenne - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Satakunnan alueella)

Varsinais-Suomen ELY-keskus huolehtii osaltaan joukkoliikenteen järjestämisestä kaupunkiseudut ylittävillä joukkoliikennereiteillä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Turun ja Porin kaupunkiseudut vastaavat sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Lisäksi Salo ja Rauma vastaavat kumpikin kaupunkiensa sisäisestä joukkoliikenteestä.

ELY-keskus on tehnyt päätöksen siitä, että se järjestää osan toimivalta-alueensa henkilöliikenteen palveluista palvelusopimusasetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että osa alueen liikenteestä on kilpailutettu ja liikenteen kustannukset katetaan lipputulojen lisäksi valtion ja kuntien maksamilla liikennöintikorvauksilla. Liikennettä hankitaan mm. silloin kun markkinoiden ehdoilla ei synny riittävää palvelutarjontaa.

Joukkoliikenteen järjestäjät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

 

 


Päivitetty