Kalastuskiellot ja rajoitukset

Onkiminen ja pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus ovat kalastuslain mukaan kiellettyjä vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikoissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätyllä vesialueella rajoittaa onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta taikka kieltää ne, jos se on tarpeen:

1) käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden tai kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaamiseksi;

2) kalataloudellisen tutkimuksen suorittamiseksi;

3) kalakannan turvaamiseksi;

4) kaupallisessa tai muussa erityisessä tarkoituksessa tehtyjen kala- tai rapuistutusten taloudellisen hyödyntämisen turvaamiseksi; tai

5) toistuvan tai jatkuvan kalojen kutualueisiin kohdistuvan häirinnän estämiseksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä rajoituksen tai kiellon enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan joko omasta aloitteestaan taikka kalastusoikeuden haltijan, kaupallisen kalastajan, kalatalousalueen taikka sen aloitteesta, jonka etua asia koskee. Nämä kieltoalueet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilla olevasta kalastuskieltojen karttapalvelusta. Tietoa alueista voi kysyä myös suoraan ELY-keskuksista.

Lisäksi ELY-keskus voi tietyin edellytyksin sallia poikkeuksia kalastuslain säädösten ja rajoitusten noudattamiseen.

Tarkempaa tietoa rajoituksista ja mm. kalastuslain mukaisista alamitoista ja rauhoitusajoista on maa- ja metsätalousministeriön sivuilla.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.