Neuvonta

Yritys-Suomi-puhelinneuvonnasta ja suomi.fi/yritykselle-sivustolta saa perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä. Henkilökohtaista neuvontaa saa oman alueen yrityspalvelusta ja uusyrityskeskuksesta sekä alueen työ- ja elinkeinotoimistosta.

ELY-keskusten alueellinen neuvontatieto löytyy valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Ulkomaalainen yritystoiminnan käynnistäjänä

EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen yrittäjän on haettava yrittäjän oleskelulupa.

Yrittäjän oleskelulupahakemukseen tulee liittää mukaan mm. kuvaus elinkeinoharjoittamisen toimintaideasta ja -suunnitelmasta, yrityksen tulossuunnitelma, viimeisin tilinpäätöstieto ja/tai kirjanpitoajo toiminnassa olevan yrityksen osalta sekä toimitilojen vuokrasopimus ja muut elinkeinotoiminnan kannattavuuden arvioimiseen tarvittavat tiedot.

Oleskeluluvasta löytyy lisätietoa Työvoiman maahanmuutto -sivulta.

TIETOA ALUEELTA

Neuvonta - Etelä-Pohjanmaa

Yrityksille on tarjolla neuvontaa yrityspalvelukeskuksesta, jonne on koottu ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalvelut sekä Business Finlandin palvelut. Yritysten parhaaksi tehdään yhteistyötä alueen muiden elinkeinotoimijoiden kanssa.

Otathan yhteyttä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisen sähköpostin kautta:

yrityspalvelukeskus.etelapohjanmaa@ely-keskus.fi


Päivitetty