› Takaisin graafiseen esitykseen

Teiden suunnittelu ja rakentaminen

Teiden parantamisen ja rakentamisen tavoitteena on edistää liikkumisen ja kuljettamisen mahdollisuuksia sekä lisätä liikenneturvallisuutta ja liikkumisympäristön viihtyisyyttä.

Kuvituskuva

ELY-keskukset tilaavat maanteiden suunnittelun ja rakentamisen niitä tekeviltä yrityksillä. Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Kansalaiset voivat vaikuttaa suunnitteluun

Tiehankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Prosessissa on neljä vaihetta: esiselvitys, yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu.

Kansalaiset voivat vaikuttaa hyvän lopputuloksen syntymiseen esittämällä mielipiteensä tiehankkeesta suunnittelun aikana. Laaja vuorovaikutus on erityisen tärkeää yleis- ja/tai tiesuunnittelun aikana. Yleis- ja tiesuunnittelun aloittamisesta kuulutetaan alueen lehdissä.

Tiehankkeet -sivuilta löytyy tietoa tiesuunnittelu- ja tienrakennushankkeista alueittain.

TIETOA ALUEELTA

Teiden suunnittelu ja rakentaminen - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa teiden suunnittelusta ja rakentamisesta myös Hämeen alueella.)

Uudenmaan ELY-keskuksen kehittämishankkeet etenevät valtakunnallisin päätöksin. Alueellisina investointeina toteutetaan pieniä, lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita.

Toteutamme tiehankkeita alueellisina investointeina sekä valtakunnallisina teema- ja kehittämishankkeina. Tieverkon suuret kehittämishankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä hankkeita, joilla parannetaan tie- ja liikenneoloja valtakunnallisesti merkittävillä väylillä. Väylävirasto hoitaa pääosin suuret kehittämishankkeet.

Teemahankkeet ohjelmoidaan ja päätetään valtakunnallisesti ja ovat siten verrattavissa tieverkon kehittämishankkeisiin. Teemat sisältävät useita pienempiä, eri puolilla maata sijaitsevia, vaikutuksiltaan samankaltaisia hankkeita.

Alueellisin investoinnein toteutetaan pieniä liikenneturvallisuushankkeita

Perusväylänpidon toimenpiteillä, kuten teiden talvihoidolla ja päällysteiden uusimisella turvataan maanteiden päivittäinen liikennöitävyys. Lisäksi toteutetaan pieniä liikenteen turvallisuutta ja toimivuutta parantavia investointihankkeita.

Alueellisiin investointeihin ei kuitenkaan voida panostaa odotusten mukaisesti. Vuosittain voidaan aloittaa vain muutaman investointikohteen toteutus, vaikka tarve olisi suurempi. Hankkeet ovat pääasiassa kevyen liikenteen väyliä ja yksittäisiä pääteiden liittymien parantamisia. Viime vuosina kunnat ovat yhä enemmän osallistuneet pienten paikallisten tiehankkeiden rahoitukseen.

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 2.7.-7.8. ma-pe klo 9-14

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.
Huom. kesällä 1.7.-7.8. klo 12-15

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.