Tuotannolliset investoinnit

Maatiloille myönnettävien investointitukien avulla pyritään kehittämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä.

Tukea voidaan myöntää avustuksena, lainan korkotukena ja lainatakauksena.

Tukikelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi käytössä on valintamenettely, jonka perusteella valitaan rahoitettavat hankkeet.

Maatalouden investointitukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Tuotannolliset investoinnit – Kaakkois-Suomi

Maatalouden investointitukea voi saada monenlaisiin investointeihin. Tukea voidaan myöntää kotieläinrakennuksen, kuivaamon, kasvihuoneen, tuotanto- tai konevaraston rakentamiseen sekä salaojitukseen. Näiden perinteisten tukikohteiden lisäksi myös maatilan energiantuotantoon tai maataloustuotteiden myyntikunnostamiseen tarvit­taviin investointeihin on mahdollista saada tukea. Lisäksi tuetaan työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia ja ympäristön tilaa parantavia investointeja.

Tukikohteet (ruokavirasto.fi)

Investointitukea voidaan myöntää viljelijälle, maatalousyhtymälle tai –yhtiölle. Yhtiö voi olla myös usean viljelijän yhteenliittymä (esim. kuivuriosakeyhtiö). Avustuksen, korkotukilainan ja korkotuen enimmäismäärät riippuvat tukikohteesta ja tilan sijainnista. Rakentamisinvestointiin ei myön­netä tukea, jos tuen määrä jäisi alle 7000 euron. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on 3 000 euroa. Tukea voidaan kolmen verovuoden jakson aikana myöntää enintään 1 500 000 euroa maatilaa kohti.

Tuen määrä tukikohteittain (ruokarvirasto.fi)

Tuen hakeminen

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat vuonna 2020:

  • 16.10.–15.1.
  • 16.1.–15.3.
  • 16.3.–15.8.
  • 16.8.–15.10.

Investointitukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Lisätietoa palvelun käytöstä saa Ruokaviraston www-sivuilta: Hyrrä-asiointipalvelu

Investointia ei saa aloittaa ennen kuin ELY-keskus on tehnyt rahoituspäätöksen. Kannattaa tutustua hakijan muistilistaan Ruokaviraston sivulla:

Hakijan muistilista (ruokavirasto.fi)

Tuen maksamisen hakeminen

Tuen maksamista voi hakea, kun kustannuksia on syntynyt, ne on maksettu ja kirjattu tuen saajan kirjanpitoon tai maatalouden muistiinpanoihin. Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestää tuen saajille yhteisen aloituspalaverin, jossa käydään läpi maksatukseen liittyvät asiat.

Lisätietoa tuen myöntämisestä ja maksamisesta saa ELY-keskuksesta:

Henna Aapro, 0295 029 036 (salaojitukset, maatilojen ja puutarhojen tuotannolliset investoinnit)
Johanna Kauppinen, 0295 029 107 (tuen maksaminen ja korkotukilainojen nostoluvat)
Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104 (tuen maksaminen ja korkotukilainojen nostoluvat) 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT


Lisätietoja maatalouden tuotannollisista investoinneista