Työvoimapalvelut

Työvoimapalvelut ovat TE-toimistojen henkilöasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille tarjoamia TE-palveluja, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä.

ELY-keskukset

 • ohjaavat TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys-, yrittäjyys- ja työvoimapolitiikan sekä maahanmuuttopolitiikan mukaisesti.
 • ohjaavat ostopalveluna tuotettavien työvoimapalvelujen suunnittelua, seurantaa ja kehittämistä
 • hankkivat palveluja yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

TE-toimistojen tarjoamia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä erilaiset valmennus- ja asiantuntijapalvelut. Lisäksi ELY-keskukset ja TE-toimistot suunnittelevat ja hankkivat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Palvelut hankitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

 • Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.
 • ELY-keskukset ottavat parhaillaan käyttöön sähköistä kilpailutusratkaisua, Hanki-palvelua. Hanki-palvelussa hankintayksiköt tekevät tarjouspyynnöt sähköisesti. Vastaavasti tarjoajien on helppoa ja nopeaa jättää tarjouksensa sähköisesti.

Hankintakäytännöissä voi olla alueellisia eroja, joten tutustu oman alueesi käytäntöihin valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -valikosta haluamasi alue.

TIETOA ALUEELTA

Työvoimapalvelut - Satakunta

Satakunnan  ELY-keskus hankkii Satakunnan TE-toimiston tarpeiden mukaan ostopalveluina tuotettavia valmennus- ja asiantuntijapalveluita.

Valmennuspalvelut

 • Työnhakuvalmennuksen tavoitteena on tukea ja ohjata henkilöasiakasta työn hankkimisessa.
 • Uravalmennuksen tavoitteena on tukea ja ohjata henkilöasiakasta ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiytymisessä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä.
 • Työhönvalmennuksella autetaan työnhakijaa työpaikan etsimisessä ja tuetaan työntekijää ja työnantajaa työsuhteen alussa tai työpaikalla toteuttavan koulutuksen suorittamisessa.

Asiantuntijapalvelut

 • Starttirahassa käytettävien ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen ostopalveluiden hankinta
 • Työnhakijan osaamisen ja soveltuvuuden arviointipalvelujen hankinta
 • Koulutuskokeilu: TE-toimisto voi ohjata henkilöasiakkaan koulutuskokeiluun oppilaitokseen ammatinvalinta ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi. Koulutuskokeilussa henkilöasiakas kokeilee tiettyä koulutusalaa oppilaitoksessa tavoitteena selvittää soveltuvuus kyseiseen koulutukseen/alalle. Koulutuskokeilun enimmäiskesto on 10 päivää.

Tarjouspyynnöt

Kaikki kynnysarvojen ylittävien hankintojen tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla.


Päivitetty