Työvoimapalvelut

Työvoimapalvelut ovat TE-toimistojen henkilöasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille tarjoamia TE-palveluja, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä.

ELY-keskukset

  • ohjaavat TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys-, yrittäjyys- ja työvoimapolitiikan sekä maahanmuuttopolitiikan mukaisesti.
  • ohjaavat ostopalveluna tuotettavien työvoimapalvelujen suunnittelua, seurantaa ja kehittämistä
  • hankkivat palveluja yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

TE-toimistojen tarjoamia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä erilaiset valmennus- ja asiantuntijapalvelut. Lisäksi ELY-keskukset ja TE-toimistot suunnittelevat ja hankkivat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Palvelut hankitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

  • Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.
  • ELY-keskukset ottavat parhaillaan käyttöön sähköistä kilpailutusratkaisua, Hanki-palvelua. Hanki-palvelussa hankintayksiköt tekevät tarjouspyynnöt sähköisesti. Vastaavasti tarjoajien on helppoa ja nopeaa jättää tarjouksensa sähköisesti.

Hankintakäytännöissä voi olla alueellisia eroja, joten tutustu oman alueesi käytäntöihin valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -valikosta haluamasi alue.

TIETOA ALUEELTA

Työvoimapalvelut - Lappi

Lapin alueella toteutettavat työvoimapalveluhankinnat tekee Lapin ELY-keskus. Hankintatapana käytetään puitejärjestelyä, jossa ELY-keskus kilpailuttaa hankinnat ja solmii palvelutuottajien kanssa puitehankintasopimukset. Puitehankintasopimukseen perustuvat palvelujen tilaukset tehdään TE-toimiston esityksen mukaisesti. Palvelukohtaiset liitehankintasopimukset palveluntuottajien kanssa tekee Lapin ELY-keskus.

Lapin ELY-keskuksen kilpailuttamien työvoimapalveluhankintojen avoimet tarjouspyynnöt julkaistaan ELY-keskuksen tarjouspyynnöt ja haut -sivulla. Tarjouspyynnöt julkaistaan aina myös julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa. Suorat linkit sivuille löydät oikealta palstalta kohdasta alueelliset linkit.

Lapin ELY-keskus on kilpailuttanut Lapissa toteutettavat työnhakuvalmennukset, uravalmennukset, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, työkyvyn arvioinnit, yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arvioinnit (starttirahaselvitykset), työhönvalmennukset ja koulutuskokeilut. Puitehankintasopimukset hankinnoista solmitaan yhdeksi vuodeksi. Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus kahteen optiovuoteen.

Työvoimapalveluhankintoja koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tyovoimakoulutus.lappi(at)ely-keskus.fi. Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä suoraan asiantuntijoihin.

Asiantuntijahaku


Päivitetty