Työvoimapalvelut

Työvoimapalvelut ovat TE-toimistojen henkilöasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille tarjoamia TE-palveluja, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä.

ELY-keskukset

 • ohjaavat TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys-, yrittäjyys- ja työvoimapolitiikan sekä maahanmuuttopolitiikan mukaisesti.
 • ohjaavat ostopalveluna tuotettavien työvoimapalvelujen suunnittelua, seurantaa ja kehittämistä
 • hankkivat palveluja yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.

TE-toimistojen tarjoamia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä erilaiset valmennus- ja asiantuntijapalvelut. Lisäksi ELY-keskukset ja TE-toimistot suunnittelevat ja hankkivat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Palvelut hankitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

 • Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.
 • ELY-keskukset ottavat parhaillaan käyttöön sähköistä kilpailutusratkaisua, Hanki-palvelua. Hanki-palvelussa hankintayksiköt tekevät tarjouspyynnöt sähköisesti. Vastaavasti tarjoajien on helppoa ja nopeaa jättää tarjouksensa sähköisesti.

Hankintakäytännöissä voi olla alueellisia eroja, joten tutustu oman alueesi käytäntöihin valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -valikosta haluamasi alue.

TIETOA ALUEELTA

Työvoimapalvelut - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus hankkii Etelä-Savon TE-toimiston tarpeen mukaan ostopalveluina tuotettavia työvoimapalveluita eli valmennuksia ja asiantuntija-arviointeja. Hankintatapana käytetään puitejärjestelyä, jossa ELY-keskus kilpailuttaa hankinnat ja solmii palvelutuottajien kanssa puitehankintasopimukset. TE-toimisto tekee puitehankintasopimukseen perustuvat palvelujen tilaukset.

Etelä-Savon ELY-keskus on kilpailuttanut Etelä-Savossa toteutettavat:

 • työnhakuvalmennukset,
 • uravalmennukset,
 • työhönvalmennukset,
 • osaamis- ja ammattitaitokartoitukset,
 • työ- ja toimintakyvyn arvioinnit,
 • maahanmuuttajien suomen kielen lähtötason ja oppimisvalmiuksien kartoitukset sekä
 • yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arvioinnit (starttirahaselvitykset).

Tarjouspyynnöt

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat.


Päivitetty