Yksinoikeudet

Liikennepalvelulain V osan 1 luvun 181 ja 182 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen siitä, että se järjestää toimivalta-alueensa tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla (ns. PSA-päätös).

Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen yksinoikeudesta vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta (ns. yksinoikeuspäätös). Yksinoikeuspäätöksellä annetaan erikseen valittavalle julkisen liikenteen harjoittajalle mahdollisuus harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä reitillä tai tietyssä verkossa taikka tietyllä alueella ja suljetaan pois muut mahdolliset liikenteenharjoittajat. Yksinoikeus voidaan antaa kaiken tyyppisten julkisia hankintoja koskevien sopimusten yhteydessä.

Toimivaltainen viranomainen julkaisee päätöksen yksinoikeuden antamisesta internet-sivuillaan. Toimivaltainen viranomainen voi kieltää toiminnan, joka aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa yksinoikeudella suojatulle liikenteelle (ns. kieltopäätös). Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

 

TIETOA ALUEELTA

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös (pdf)

Joukkoliikennelain voimassaoloaikana tehtyihin hankintasopimuksiin sisältyy yksinoikeus, vaikka kyseisissä hankintapäätöksissä tai liikennöintisopimuksessa ei olisi mainintaa yksinoikeudesta. On huomattava, että viimeisimmät joukkoliikennelain mukaisesti hankituista yksinoikeuden saavista liikennepalveluista alkavat vasta liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on liikennepalvelulain voimaan tullessa seuraavien taulukoiden mukaisilla liikenteillä yksinoikeudet. Taulukot sisältävät vuorojen perustiedot ja niihin liittyvät sopimustunnisteet sekä liikennöitsijätiedot. Lisäksi viimeisessä sarakkeessa ovat linkit joiden kautta vuoroa voi tarkastella karttamuodossa.

Alla yksinoikeudet esitettynä karttamuodossa (poislukien alueelliset käyttöoikeussopimukset).

Linkki koko ruudun karttanäkymään.

 

Alueelliset käyttöoikeussopimukset

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on voimassa yksi alueellinen käyttöoikeussopimus, joka on voimassa vuoden 2028 loppuun asti. Tämän sopimuksen mukaisille liikennepalveluille on myönnetty yksinoikeus kilpailevalta aikataulun mukaiselta henkilöliikenteeltä, joka koskee Nurmijärven sisäistä, Nurmijärven ja Hyvinkään välistä sekä Nurmijärven ja Helsingin, Vantaan sekä Espoon välistä liikennettä.

Yksinoikeus ei kuitenkaan kata Nurmijärven kunnan alueen läpi kulkevaa aikataulun mukaista liikennettä, joka kulkee Nurmijärven kunnan alueella pääteitä pitkin. Näitä ovat valtatiet 3 ja 25, kantatie 45 sekä seututiet 130 ja 132.

Voimassa olevaa alueellista käyttöoikeusopimusta koskevat tarkemmat aikataulu- sekä reittitiedot ovat saatavissa Korsisaaren internetsivuilta (korsisaari.fi)

 

Päätökset yksinoikeuden antamisesta


Päivitetty