Otsikko: Ympäristö.

ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita hoitavat aluehallintovirastot ja valvontaa ELY-keskukset.

Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä hoidetaan 13 ELY-keskuksessa. Satakuntaa koskevat ympäristöasiat hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevat ympäristöasiat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa. "Alueellista ympäristötietoa" -osioon on koottu ELY-keskuksittain kaikki ymparisto.fi ‑sivustolla oleva alueellinen ympäristötieto:

Osa ELY-keskuksista hoitaa määrättyjä ympäristötehtäviä valtakunnallisesti:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristö - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa.  Aiheesta on ensin nähtävillä asiaa koskeva yleistieto, jonka yhteydessä esitetään mahdollinen täydentävä alueellinen tieto valikolla "Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus" > Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät:

 • Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi
 • Alueidenkäyttö ja rakentamisen ohjaus
 • Luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Vesienhoito ja merensuojelu
 • Vesitalous
 • Ympäristötieto ja ympäristötietoisuuden edistäminen
 • Erikoistumistehtävät

Hoidamme seuraavia valtakunnallisia erikoistumistehtäviä:

 • Merenhoidon koordinointi
 • Saaristomeren biosfäärialuetoiminta
 • Kalankasvatuksen ympäristönsuojelu
 • Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallinnan koordinointi ja tulva- ja kuivuusriskien hallinnan erillistehtävät

Lisätietoa:


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.