Otsikko: Ympäristö.

ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita hoitavat aluehallintovirastot ja valvontaa ELY-keskukset.

Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä hoidetaan 13 ELY-keskuksessa. Satakuntaa koskevat ympäristöasiat hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevat ympäristöasiat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa. "Alueellista ympäristötietoa" -osioon on koottu ELY-keskuksittain kaikki ymparisto.fi ‑sivustolla oleva alueellinen ympäristötieto:

Osa ELY-keskuksista hoitaa määrättyjä ympäristötehtäviä valtakunnallisesti:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristö - Keski-Suomi

Valtakunnallisena erikoistumistehtävänään Keski-Suomen ELY-keskus yhteensovittaa ja edistää ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta sekä kestävän kehityksen kasvatusta ja koulutusta omalla hallinnonalallaan sekä huolehtii yhteistyöstä opetushallinnon ja muiden alan toimijoiden kanssa. Jokaisessa ELY-keskuksessa on lisäksi ympäristökasvatuksen yhdyshenkilö, joka edistää ympäristötietoisuutta ja -kasvatusta ko. ELY-keskuksen alueella. Keski-Suomen ELY-keskus myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristökasvatusta ja -valistusta sekä kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin koko valtakunnan alueella.


Päivitetty