› Takaisin graafiseen esitykseen

Ympäristönsuojelu

ELY-keskukset edistävät ympäristönsuojelua ja huolehtivat niille laissa määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä. ELY-keskukset

  • valvovat aluehallintoviraston (AVI) antamien ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa
  • ohjaavat jätehuoltoa
  • ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkoja ja -haittoja
  • tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ja muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) sekä antavat lausuntoja muiden viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA). ELY-keskukset tekevät myös itse SOVA-arviointeja omista suunnitelmistaan.

Turvekoneita turvetuotantoalueella.

Kuva: Aarno Torvinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristönsuojelu - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnan aiheuttamaa vesien, ilman, maaperän ja pohjavesien pilaantumista.

Valtakunnallisena tehtävänä Pirkanmaan ELY-keskus valvoo, ohjaa ja tilastoi maahantuojien ja valmistajien eli tuottajien vastuulla olevaa jätehuoltoa Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tuottajavastuu koskee:

  • henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja
  • moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita sekä renkailla varustettuja ajoneuvoja ja laitteita
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteita
  • paristoja ja akkuja
  • painopaperia ja muiden paperituotteiden valmistukseen käytettävää paperia
  • pakkauksia (pakkausten tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat).
Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus koordinoi valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa (Maaperä kuntoon -ohjelma).
 

Lisätietoa:


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.