Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Valitse tämän sivun oikeasta ylälaidasta alue, niin saat näkyviin alueellisten asiantuntijoiden tiedot.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Kaakkois-Suomi

Asiantuntijat ympäristövahinkotapauksissa sekä ympäristön erityistilanteissa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puhelinvaihde (klo 8.00–16.15): 
0295 029 000

Öljyvahingot

 • Timo Laine, p. 0295 029 249
 • Kati Häme p. 0295 029 332

Kemikaalivahingot

 • Juha Rantala p. 0295 029 277
 • Asta Asikainen, p. 0295 029 221
 • Erja Monto p. 0295 029 259
 • Pirjo Korhonen p. 0295 029 345

Pohjavesien likaantuminen

 • Heidi Rautanen p. 0295 029 279
 • Johanna Kallio p. 0295 251 256

Maaperän pilaantuminen

 • Timo Laine p.0295 029 249
 • Kati Häme p. 0295 029 332

Jätevesipäästöt (yhdyskunnat)

 • Kati Häme p. 0295 029 332

Jätevesipäästöt (teollisuus)

 • Kymenlaakso:
  • Timo Ålander p. 0295 029 183
  • Asta Asikainen, p. 0295 029 221
  • Pirjo Korhonen p. 0295 029 345
 • Etelä-Karjala:
  • Timo Ålander p. 0295 029 183
  • Erja Monto p. 0295 029 259
  • Pirjo Korhonen, 029 029 345

Jätevesipäästöjen vesistövaikutukset

 • Kymenlaakso: Jouni Törrönen p. 0295 029 296
 • Etelä-Karjala: Antti Haapala p. 0295 029 103

Eliökuolemat / kalat

 • Kymenlaakso: Jouni Törrönen p. 0295 029 296
 • Etelä-Karjala: Antti Haapala p. 0295 029 103

Eliökuolemat / linnut

 • Simo Jokinen p. 0295 029 241
 • Kimmo Inki p. 0295 029 238

Tulvavahingot, jääpadot

 • Jukka Höytämö p. 0295 029 235
 • Juha Pohjoisaho p. 0295 029 270 

Ilmanlaatu

 • Kymenlaakso:
  • Asta Asikainen, p. 0295 029 221
  • Juha Rantala p. 0295 029 277
 • Etelä-Karjala:
  • Timo Ålander p 0295 183
  • Erja Monto p. 0295 029 259

Leväkukinnat

 • Levälinja p. 040 767 5388 (kesäaikana, kesä–elokuu)
 • Kaakkois-Suomi: Sirpa Skippari p. 0295 029 287
 • Kymenlaakso: Jouni Törrönen p. 0295 029 296
 • Etelä-Karjala: Marja Kauppi p. 0295 029 245

Vesistörakentaminen

 • Toni Pöntelin p. 0295 029 256
 • Juha Pohjoisaho p. 0295 029 270

Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.