Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Valitse tämän sivun oikeasta ylälaidasta alue, niin saat näkyviin alueellisten asiantuntijoiden tiedot.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Pohjois-Savo

Äkillisissä ja uhkaavissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa ota ensisijaisesti yhteyttä hätänumeroon 112.

Öljy- ja kemikaalivahingot

Lea Koponen, puh. 0295 026 812
Jorma Lappalainen, puh. 0295 026 820
Jussi-Pekka Järvinen, puh. 0295 026 799

Poikkeukselliset luonnonilmiöt

Antti Kanninen, hydrobiologi (levät), puh. 0295 026 801
Ilpo Käkelä, biologi (kala- ja rapukuolemat), puh.  0295 026 817
Antti Kanninen, hydrobiologi (kala- ja rapukuolemat), puh. 0295 026 801
Veli-Matti Vallinkoski, hydrobiologi (kala- ja rapukuolemat), puh. 0295 026 854

Tulva- ja patovahingot

Ilkka Maksimainen, puh. 0295 026 823
Jukka Hassinen, puh. 0295 026 783

Vesihuollon häiriötilanteet

Ville Matikka, puh. 0295 026 262
Jukka Hassinen, puh.  0295 026 783

Pohjois-Savon kaivospatojen patoturvallisuusviranomaistehtäviä hoitaa Kainuun ELY-keskuksessa ylitarkastaja Timo Regina, puh. 0295 023 887. Pohjois-Savon vesistöpatojen patoturvallisuusviranomaistehtäviä hoitaa Ilkka Maksimainen, puh. 0295 026 823.


Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.