Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Valitse tämän sivun oikeasta ylälaidasta alue, niin saat näkyviin alueellisten asiantuntijoiden tiedot.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Häme

Hämeen ELY-keskuksella on alueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden selvittämisessä ja ympäristövaikutusten arvioimisessa.

Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa

Yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa virka-aikana.


Akuutit öljyvahingot, asiantuntija-apu vahinkotapauksissa, jotka kohdistuvat ihmiseen, luontoon, laitteisiin ja rakenteisiin

 • Jaana Ojala-Järvi, p. 0295 025 214
 • Olli Valo, puh. 0295 025 240

Kala- ja rapukuolemat

 • Petri Horppila, p. 0295 025 182
 • Heini-Marja Hulkko, p. 0295 025 183
 • Harri Mäkelä, p. 0295 025 207

Leväkukinnat

 • Petri Horppila, p. 0295 025 182
 • Heini-Marja Hulkko, p. 0295 025 183
 • Harri Mäkelä, p. 0295 025 207

Luonnonsuojelurikkomukset

 • Susanna Rokkanen, p. 0295 029 157
 • Kirsi Lehtinen, p. 0295 025 202

Pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset, esim. öljyvuodot, kemikaalionnettomuudet

 • Tuomo Korhonen, p. 0295 025 191
 • Petri Siiro, p. 0295 025 230

Teollisuuden ja muun laitosmaisen toiminnan poikkeukselliset päästöt ja kemikaalivahingot, esim. öljy-, kaasu- ja kemikaalivuoto, erilaiset prosessihäiriöt, tulipalot

 • Sinikka Koikkalainen, p. 0295 025 025
 • Riikka Haitto, p. 0295 025 179
 • Kari Leinonen, p. 0295 025 198

Vesistöön kohdistuvat vaikutukset, esim. poikkeukselliset jätevesipäästöt, äkilliset muutokset vesistön tilassa

 • Mimmi Kaskenpää, puh. 0295 025 173

 

 


Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.