Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Valitse tämän sivun oikeasta ylälaidasta alue, niin saat näkyviin alueellisten asiantuntijoiden tiedot.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Kainuu

Kainuun ELY-keskuksella on alueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden ja ympäristövaikutusten selvittämisessä.

Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa

Yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa pääsääntöisesti virka-aikana.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Eliökuolemat (mm. kalat, linnut) :
Jouko Saastamoinen 0295 023 889, Pasi Toro 0295 023 897 (kalat)

Ilman laadun heikentyminen:
Sari Myllyoja 0295 023 833

Jätevesipäästöt (teollisuusjätevedet):
Sari Myllyoja 0295 023 833, Ilkka Haataja 0295 023 668

Jätevesipäästöjen vesistövaikutukset:
Kimmo Virtanen 0295 023 899, Reima Leinonen 0295 023 799 

Jätevesipäästöt (yhdyskuntajätevedet):
Risto Rojo 0295 023 888

Leväkukinnat:
Reima Leinonen 0295 023 799 

Luonnonsuojelurikkomukset:
Jouko Saastamoinen 0295 023 889, Maarit Vainio 0295 023 893

Maaperän pilaantuminen: 
Juha Määttä 0295 023 905, Sari Myllyoja 0295 023 833, Elli Moilanen 0295 023 823

Pato-onnettomuudet:
Mika Pylvänäinen 0295 023 876 (vesistöpadot),
Timo Regina 0295 023 887 (kaivospadot)

Pohjavesien likaantuminen:
Elli Moilanen 0295 023 823, Ilkka Haataja 0295 023 668

Tulvavahingot, jääpadot, rantasortumat:
Kari Pehkonen 0295 023 856, Jari Pesonen 0295 023 861, Mika Pylvänäinen 0295 023 876

Öljyvahingot:
Juha Määttä 0295 023 905


Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.