Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Valitse tämän sivun oikeasta ylälaidasta alue, niin saat näkyviin alueellisten asiantuntijoiden tiedot.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on toimialueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden ja ympäristövaikutusten selvittelyssä.

Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa

Kaivospadot
Kainuun ELY-keskus (valvonta)
Mari Heikkinen, puh. 0295 026 176

Kalakuolemat
Ninni Rissanen, puh. 0295 026 044

Levähaitat
Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114

Pato-onnettomuudet
Kainuun ELY-keskus on vastuussa Pohjois-Karjalan alueesta.

Pintavesien pilaantumisen vesistövaikutukset
Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114

Pohjavesien pilaantumistapaukset
Mika Huttunen, puh. 0295 026 202

Tulvat
Teppo Linjama, puh. 0295 026 199

Öljy- ja kemikaalivahingot
Petri Naumanen, puh. 0295 026 207, Pauliina Palmgren, puh. 0295 026 133

HUOM: Varallaolo ympäristövahinkotilanteissa virka-ajan ulkopuolella: johtaja Janne Kärkkäinen, puh. 0295 026 197.


Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.