Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Valitse tämän sivun oikeasta ylälaidasta alue, niin saat näkyviin alueellisten asiantuntijoiden tiedot.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella)

Toimialueella sattuu vuosittain erilaisia ympäristövahinkoja ja muita ympäristöön liittyviä erityistilanteita. Tapahtumien laajuus ja niiden ympäristölle ja ihmiselle aiheuttama vaara tai sen uhka vaihtelee suuresti.

Ympäristövahingoista ilmoitus ensisijaisesti hätäkeskukseen

Tapahtuneesta ympäristövahingosta tulee ilmoittaa hätäkeskukseen 112

Hätäkeskus arvioi ilmoituksen perusteella tilanteen ja hälyttää vahinkopaikalle torjuntayksiköitä ja -viranomaisia. 

Viranomaiset toimivat yhteistyössä ympäristövahinkojen torjunnassa ja vahinkojen arvioinnissa. Ensisijainen toimintavastuu ympäristövahinkojen torjunassa on alueellisella pelastuslaitoksella (Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitokset).

ELY-keskus toimii asiantuntijana erityisesti vahingon syiden ja vaikutusten sekä tarvittavien jälkitoimenpiteiden arvioinnissa.

ELY-keskuksen asiantuntijat ovat tavoitettavissa virka-aikana. Ympärivuorokautisesta öljyvahinko- ja erityistilannepäivystyksestä vastaa Suomen ympäristökeskus.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteyshenkilöt alueen ympäristövahinko- ja erityistilanteissa

ELY-keskuksen puhelinvaihde 0295 022 500, avoinna arkisin klo 8.00 - 16.15

e-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristövahinko- ja eritystilanteet

Vastuuhenkilö: Kimmo Pakarinen
Varahenkilöt: Juha-Pekka Triipponen ja Lassi Liippo

Tiedottaminen: Kaija Joki-Sipilä ja Merja-Haliseva-Soila

Vahinkotyyppi

Yhteyshenkilö(t)

Muut asiantuntijat

Öljyvahinko

Kimmo Pakarinen
 

Päästö maaperään: Esa Wihlman
Päästö pohjaveteen: Sanna-Liisa Suojasto
Päästö vesistöön: Elinor Slotte
Päästö laitokselta: Ao. laitoksen valvoja
Vaikutukset merialueilla: Janne Suomela
Vaikutukset sisävesistöissä: Heli Perttula (Satakunta)
Sanna Kipinä-Salokannel (Varsinais-Suomi) Luontovaikutukset: Tapio Aalto

Haitallinen päästö maaperään tai pohjaveteen

Esa Wihlman
Sanna-Liisa Suojasto

Kemikaalipäästö: Petri Huhta, Elinor Slotte
Päästö laitokselta: Ao. laitoksen valvoja

Haitallinen päästö pintaveteen

Elinor Slotte
 

Kalakuolemat: Harri Helminen
Päästö laitokselta: Ao. laitoksen valvoja
Vaikutukset merialueilla: Janne Suomela
Vaikutukset sisävesistöissä: Heli Perttula (Satakunta)
Sanna Kipinä-Salokannel (Varsinais-Suomi) Luontovaikutukset: Tapio Aalto

Haitallinen päästö ilmaan

Kari Kirjavainen

Päästö laitokselta: Ao. laitoksen valvoja

Tulva- tai pato-onnettomuus

Juha-Pekka Triipponen

 

Operatiiviset tehtävät: Pauli Myllymäki ja Juha Aaltonen
Vesistöpadot: Veijo Heikkilä, patoturvallisuuden vastuuviranomainen Kainuun ELY-keskus, Mikko Sulkakoski

Jätepadot: Petri Hiltunen, patoturvallisuuden vastuuviranomainen Kainuun ELY-keskus, Timo Regina

Luontovahinko

Leena Lehtomaa
Olli Mattila

Tapio Aalto, Iiro Ikonen

Jätevesihuollon häiriötilanne Saila Porthén
Timo Stranius
Harri Helminen, Janne Suomela, Heli Perttula, Sanna Kipinä-Salokannel

 


Päivitetty